Diensten

Parkmanagement richt zich zowel op het infrastructurele van het bedrijventerrein als op de collectieve samenwerking tussen de aanwezige bedrijven. Op individueel niveau zal het bedrijf de vruchten plukken van wat er op de twee andere niveaus wordt opgezet en/of gerealiseerd.