Veiligheid: Veiligheidsscreening bedrijventerreinzones Ravenshout - De Weven - Beringen-Zuid

Gezien de locatie van de 3 bedrijventerreinen rondom de E313 is het voor inbrekers heel eenvoudig om snel de vlucht te nemen. Dit zorgt ervoor dat de terreinen gevoelig zijn voor inbraken en diefstal en een beveiligingsaanpak noodzakelijk is. 

De behoefte aan overkoepelende beveiligingsmaatregelen, blijkt ook uit de overzichtskaart voor Ravenshout van de incidenten die plaatsgevonden hebben in de periode 2012-2017.


Net zoals op vele verouderde bedrijventerreinen hebben ook de bedrijventerreinen in Beringen veel last van zwerfvuil, vandalisme, etc. De kleinere zijstraten trekken deze problemen aan gezien mensen daar beschut staan en er minder sociale controle is.

In functie van bovenstaande problemen heeft de vzw een integrale screening/evaluatie laten uitvoeren gekoppeld aan een integraal actieplan. Op basis daarvan kunnen aanvullende maatregelen (zoals een BIN) voorgesteld worden. 

Deze screening werd ondernomen in samenwerking met het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en werd in 2019 uitgevoerd door G4S (beveiligingsfirma) en Suunta (mobiliteitsbureau).

Er werd een bevraging afgenomen bij de bedrijven alsook plaatsbezoeken op de bedrijventerreinen zijn georganiseerd. (zowel bij piekuren voor mobiliteit, als tijdens de avonduren voor inbraken) 

De bundeling van deze informatie is neergeschreven in een rapport waaruit korte- en langetermijnoplossingen worden aangereikt. 

Vanuit het parkmanagement heeft men naar aanleiding van dit rapport een overleg met de politiezone Beringen, Securitas en stad Beringen ingepland om te kijken of er reeds korte termijnacties(=Quick Wins) realiseerbaar zijn.

Om deze bevindingen, resultaten en ondernomen acties toe te lichten, organiseert de VZW een inspiratiemoment op dinsdag 21 april 2020 voor alle bedrijven op de zones van Ravenshout - De Weven en Beringen-Zuid. Aparte communicatie wordt hieromtrent nog verstuurd.

Wat kunnen de bedrijven verwachten:
 
    • Een algemene inspiratietoelichting m.b.t. algemene verkeersveiligheid + welke verantwoordelijkheid draag je als individueel bedrijf,
    • Een algemene toelichting m.b.t. beveiliging op en rondom het bedrijf – Tips&tricks,
    • Een overzicht van de in kaart gebrachte zones en welke “probleemsituaties” er werden gedetecteerd – zowel op beveiliging als op verkeersveiligheid,
    • Reeds ondernomen acties en oplossingen,
    • Debat met de ondernemingen in het kader van veiligheid.

In samenwerking met:Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Beringen en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN