Stad Beringen zet in op een strategische mobiliteitsvisie voor de toekomst!


Een strategische mobiliteitsvisie in kader van stadsontwikkeling

De stadsontwikkeling in Beringen draait op volle toeren. Meer en meer bouwkranen domineren het straatbeeld. Meest opvallend zijn de werven op de collegesite en de oude rijkswachtkazerne en binnenkort starten de werken op de vroegere zwembadsite. Nog tal van projecten zitten in de pijplijn zoals wonen aan het water, Broekhoven, Lutgart en De Step. Al deze ontwikkelingen hebben een impact op mobiliteit en verkeer. Daarom heeft het stadsbestuur aan het ontwerpbureau BUUR gevraagd een studie en advies bij te brengen voor een strategische mobiliteitsvisie.

Uit de analyse kwamen enkele markante vaststellingen naar voren. Zo fungeert vandaag de zogenaamde centrumlus – tussen Paalsesteenweg en Koerselsesteenweg – als een ontsluitingsweg van en naar Koersel. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze verkeersontsluiting op termijn niet meer gepast zal functioneren. Men baseert zich op bevolkingsprognoses (tot 2030) en de volledige realisatie van het masterplan Beringen centrum. Ook de verkeersleefbaarheid in het centrum zal in het gedrang komen. De situatie is vandaag nog niet kritisch: qua wegcapaciteit is er nog marge, maar op enkele kruispunten ontstaan bottlenecks. Fietsvoorzieningen zijn op een aantal plaatsen onvoldoende. De uitgevoerde trendanalyse gaat uit van ongewijzigd autogebruik. Hierbij werd de vaststelling gemaakt dat in Beringen het autogebruik relatief hoog is. Dit is zeker een aandachtspunt willen we tot een duurzaam mobiliteitsbeleid komen.

Op basis van dit onderzoek en advies heeft het schepencollege zes krachtlijnen weerhouden om in de komende jaren beleidsmatig rond te werken:
De stadskern moet vanuit de vier windstreken met de auto vlot bereikbaar blijven. Elke toegangspoort zal worden gekoppeld aan één of meerdere centrumparkings. Zo kan tot een autoluwe stadskern worden gekomen. Een actief parkeerbeleid wordt hierbij een belangrijk werkpunt, zoals ook het toepassen van de smart city technologie. Concreet zal dit al worden toegepast bij de herinrichting van de Markt en de centrumstraten (via o.a. parkeerplaatsen uitgerust met sensoren, dynamische parkeerborden).
Voor het mogelijk realiseren van een rondweg zal een procedure volgens het decreet “complexe projecten” worden opgestart. Het is vandaag voorbarig om ons reeds vast te pinnen op mogelijke concepten of tracés, bv. noordelijk dan wel zuidelijk van het centrum. Het is immers de bedoeling en de essentie van deze procedure om vanuit een zo breed mogelijke scope het probleem te benaderen en na een verkenningsfase tot een scherpe projectdefinitie en startbeslissing te komen.

Een rondweg is een project op lange termijn en onzeker. Daarom wenst het schepencollege op korte termijn maatregelen te nemen die de impact van de centrumlus op de omgeving zullen milderen en de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid ten goede komen. Het kan gaan over het plaatselijk invoeren van een snelheidsbeperking, een tonnagebeperking en beperkte infrastructurele maatregelen. Ook het invoeren van eenrichtingsverkeer op bepaalde deeltracés zal als een tussentijdse maatregel in overweging worden genomen. Op deze manier komt op de centrumlus ruimte voor fietsers en voetgangers.

Beringen wil een fietsstad worden door in te spelen op de opportuniteit dat twee fietssnelwegen het grondgebied gaan doorkruisen: een fietssnelweg langs het Albertkanaal en een fietssnelweg langs de spoorlijn Hasselt-Mol. Tussen beide fietssnelwegen komt in Beringen centrum een fijnmazig netwerk van fietspaden en fietsstraten. Bovendien kunnen beide fietssnelwegen de ruggengraat vormen voor een fietsnetwerk dat de verschillende dorpskernen van Beringen op een duurzame manier met elkaar zal verbinden. Het gebruik van de fiets zal worden gestimuleerd door flankerende maatregelen en door in te spelen op ontwikkelingen en opportuniteiten in het kader van de nieuwe fietstechnologie.

Beringen wil inzetten op multimodale bereikbaarheid als alternatief voor autogebruik. De fiets is zeker een alternatief, maar ook trein- en busverkeer moeten verder worden uitgebouwd en in bijzonder gecombineerd gebruik. De stations in Beverlo en Beringen bieden op dit vlak mogelijkheden gezien hier ook de fietssnelweg zal passeren. In Beringen centrum wensen we nieuwe goed uitgeruste bushaltes te realiseren in de Graaf van Loonstraat en in de Koolmijnlaan aansluitend bij de voetgangerstoegang tot de scholencampus. Deze halte komt in de plaats van de huidige bushalte aan de Geiteling; hier komt dan ruimte voor parkeren.

Mobiliteit en ruimtegebruik kunnen niet los van elkaar worden gezien. Meer geconcentreerd wonen met nabije voorzieningen zal resulteren in minder verplaatsingen en ander type van verplaatsingen. Om dit verder uit te werken zal de Stad Beringen samen met de Vlaamse Bouwmeester dit jaar – voor het gehele grondgebied – een Bouwmeester Scan laten uitvoeren. Dit zal de basis vormen voor een nieuw Beleidsplan Ruimte Beringen.

Deze krachtlijnen, acties en projecten zullen worden ingeschoven in het meerjarenbeleidplan 2020-2025, dat eind dit jaar aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Uiteraard vraagt dit om samenwerking en partnerships met andere instanties en organisaties zoals AWV, De Lijn, NMBS, Infrabel, Provincie Limburg, Bike Valley en om een aanpak in regionaal verband via o.a. S-Lim, de Vervoersregioraad Limburg en het Strategisch Project Kolenspoor.

Bron: website Beringen

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Beringen en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN