'Luchtkwaliteit is goed tot zeer goed'

Raadslid Gilbert Lambrechts (sp-a) stelde op de gemeenteraad van gisterenavond een vraag over een project van de UCCL waarbij in Hasselt op verschillende plaatsen metingen worden gedaan over de luchtkwaliteit. Ook Groen Beringen stelde voor om een nieuwe nulmeting te organiseren om de luchtkwaliteit in Beringen met de komst van de verbrandingsoven te monitoren. Schepen van leefmilieu Tijs Lemmens (VOLUIT) gaf een uitgebreide stand van zaken over de mogelijkheden van het onderzoek van UCCL in Hasselt en de nulmeting rond de verbrandingsoven.

 Het onderzoek in Hasselt duurt nog twee jaar en wordt dan geëvalueerd. UCCL in momenteel geen vragende partij voor een bijkomend project in Limburg. Voor Tijs Lemmens moet de discussie vooral niet op (sociale) media gevoerd worden en is gedegen informatie belangrijk. "De boodschap die ik eerst wil geven is dat we absoluut niet doof of blind zijn voor de bevoegdheden. Maar we moeten ook niet onnodig de mensen bezorgd maken. Alle objectieve rapporten en metingen tonen aan dat de luchtkwaliteit in Beringen goed tot zeer goed is en er dus absoluut geen reden is om te denken dat er gevaar is voor de gezondheid. Elke (nieuwe) vaststelling van mogelijk risico wordt onderzocht (cfr. formaldehyde, biostoomcentrale) en zal onderzocht worden. Dit dient echter steeds te gebeuren op basis van objectieve en wetenschappelijke acties, want enkel deze kunnen bij risico gebruikt worden als hefboom voor maatregelen die al dan niet opgelegd moeten worden” zegt Tijs Lemmens.
In de milieuvergunning is Bionerga straks verplicht om de nodige metingen te doen.
"Naar aanleiding van de vergunningsaanvraag werd bij de bevoegde minister een beroepsprocedure gevoerd tegen het afleveren van de vergunning aan Bionerga. De minister heeft volgende geconcludeerd: “De gemodelleerde NO2-concentraties liggen in de woonzones van Beringen onder de gezondheidskundige richtwaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De gemodelleerde concentraties voor PM10 en benzeen in Beringen zijn gezondheidskundig niet verwaarloosbaar maar wel aanvaardbaar. De gemodelleerde resultaten voor BC, ozon en dioxines kunnen gezondheidskundig niet geïnterpreteerd worden. De resultaten voor de gemodelleerde parameters liggen in de lijn van wat verwacht kan worden op basis van luchtmetingen die in Vlaanderen worden uitgevoerd". Er heeft in tussentijd een grootschalig onderzoek plaatsgevonden inzake meting van stikstofdioxide (NO2) genaamd curieuzeneuzen. "Voor Beringen zijn de resultaten zeer gunstig. De metingen van stikstofdioxide lagen grotendeels onder de 25 µg/m³ (slechts 1 punt gaf een meting boven 35 µg/m³ maar onder 40 µg/m³) en dus ook onder de Europese norm van 40µg/m³ De VMM geeft permanent een beoordeling van de luchtkwaliteit in Beringen voor fijn stof, stikstofdioxide en roet. Ook deze geeft aan dat er geen vrees moet zijn voor de luchtkwaliteit”, zegt Lemmens nog.

Bron: Internetgazet Beringen

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels

In de kijker

Ja, ik wil

Ja, mijn bedrijf is ook gevestigd in Beringen en ik wil meteen profiteren van het uitgebreide netwerk, 
genieten van de vele voordelen & 
de voordelige groepsaankopen.

NU LID WORDEN

Of wens je liever eerst nog een persoonlijk gesprek & meer info?

EEN AFSPRAAK MAKEN